HUDÁKOVÁ, Lucia. Využití Lean Six Sigma projektové metodologie v oblasti financí v mezinárodní společnosti [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25147. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Stanislav Škapa.
Uložit do Citace PRO