ZIKMUND, Jiří. Měřicí SW pro USB měřicí kartu National Instruments [online]. Brno, 2008 [cit. 2023-01-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2516. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Jiří Keprt.

Uložit do Citace PRO