GABRHELÍKOVÁ, Zdeňka. Transformace IFRS do českých účetních standardů - některé problémy aplikované do podmínek vybrané fi [online]. Brno, 2007 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25163. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Helena Hanušová.
Uložit do Citace PRO