KYPET, Tomáš. Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení [online]. Brno, 2013 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25165. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Romana Čižinská.

Uložit do Citace PRO