JAKUB, Miroslav. Technologie HAL a vliv vybraných faktorů na kvalitu [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25175. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Jiří Starý.
Uložit do Citace PRO