KUBICA, Ondřej. Návrh systému pravidelného monitoringu indexů způsobilosti procesu dodavatelů [online]. Brno, 2007 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25182. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Stanislav Škapa.
Uložit do Citace PRO