CACHNÍN, Lukáš. Výpočtové modelování porušování rozhraní ocel-pryž [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25199. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Jiří Burša.
Uložit do Citace PRO