VOJTÍŠEK, Miloš. RF cívka pro MR systém [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2520. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Eva Gescheidtová.
Uložit do Citace PRO