JARÝ, Milan. Výpočtové modelování mechanických zkoušek kompozitů pryž - ocelové vlákno [online]. Brno, 2008 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25204. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Jiří Burša.

Uložit do Citace PRO