HRABOVSKÝ, Jozef. Optimalizační analýza brzdového kotouče [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25206. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Lubomír Houfek.
Uložit do Citace PRO