VOSYNEK, Petr. Deformačně-napěťová analýza povrchové náhrady kyčelního kloubu [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25207. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Tomáš Návrat.
Uložit do Citace PRO