URBANOVÁ, Simona. Kvalita a konkurenceschopnost [online]. Brno, 2008 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25217. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav metrologie a zkušebnictví. Vedoucí práce Alois Fiala.

Uložit do Citace PRO