ŽALČÍK, Petr. Jsou technické normy přínosem pro kvalitu? [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25218. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav metrologie a zkušebnictví. Vedoucí práce Alois Fiala.
Uložit do Citace PRO