HOLČÁK, Lukáš. Statistická analýza souborů s malým rozsahem [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25225. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Zdeněk Karpíšek.
Uložit do Citace PRO