OŠMERA, Petr. Hnací ústrojí osmiválcového leteckého motoru [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25252. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Václav Píštěk.
Uložit do Citace PRO