BARVÍK, Rostislav. Hnací ústrojí řadového šestiválcového vznětového motoru [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25255. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Václav Píštěk.

Uložit do Citace PRO