MÍČEK, Pavel. Design výtahu [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25263. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Miroslav Zvonek.
Uložit do Citace PRO