ŠTEFÁNEK, Tomáš. Modelování hydraulických převodů pomocí vybraných současných simulačních systémů [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25271. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Josef Nevrlý.
Uložit do Citace PRO