ČERNOCH, Pavel. Detekce signálu segmentovým ionizačním detektorem v environmentálním SEM [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2528. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Josef Jirák.

Uložit do Citace PRO