DRAHOVZALOVÁ, Kateřina. Ověření pravosti pomerančové šťávy DIZZY na základě vybraných chemických parametrů [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-04-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25286. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Miroslav Hrstka.
Uložit do Citace PRO