ŽŮRKOVÁ, Pavla. Vliv tepelného opracování na trvanlivost vybraných potravinářských výrobků [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25303. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Ing.Petr Koflak.
Uložit do Citace PRO