KERNOVÁ, Martina. Využití finanční analýzy v podniku [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25309. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Miloš Konečný.
Uložit do Citace PRO