MACEČEK, Ivo. GPS navigace pro venkovní pruzkumný robot [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-11-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2531. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Luděk Žalud.
Uložit do Citace PRO