KONVALINA, Ivo. Kvantifikace detekční účinnosti detektoru sekundárních elektronů v REM [online]. Brno, 2008 [cit. 2023-01-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25324. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Ilona Müllerová.

Uložit do Citace PRO