DANĚČEK, Petr. Útoky na kryptografické moduly [online]. Brno, 2008 [cit. 2022-06-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25326. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Václav Zeman.

Uložit do Citace PRO