VÁLA, Pavel. Optimalizace vlastností snímače vektoru kontaktní síly [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25331. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Petr Krejčí.
Uložit do Citace PRO