PFEFFEROVÁ, Alena. Účinnost plánovaného experimentu [online]. Brno, 2008 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25332. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Bohumil Maroš.

Uložit do Citace PRO