BURIÁN, Petr. Identifikace pohybů na letištní ploše [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25334. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Viktor Sotona MBA.
Uložit do Citace PRO