NOVÁK, Vlastimil. Řídicí jednotka hydraulického čerpadla [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25335. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Václav Píštěk.
Uložit do Citace PRO