KROB, Otto. Studie operativního řízení výroby [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25338. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Marie Jurová.
Uložit do Citace PRO