WATZKOVÁ, Jarmila. Extrakce, separace a identifikace anthokyanů ve slupkách bobulí červených odrůd Vitis vinifera [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-09-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25344. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Miroslav Hrstka.
Uložit do Citace PRO