BLAŽKOVÁ, Eva. Problematika stanovení netradičních organochlorových sloučenin ve složkách ŽP [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-04-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25345. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Milada Vávrová.
Uložit do Citace PRO