KŘIŽÁNKOVÁ, Hana. Vliv spontánního a řízeného kvašení na obsah organických kyselin ve víně [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25349. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Miroslav Hrstka.
Uložit do Citace PRO