BENDA, Miroslav. Podnikatelský záměr – založení výrobní společnosti [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2535. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Jana Vaškovičová.
Uložit do Citace PRO