DRDLÍK, Daniel. Pokročilé heterostrukturní keramické materiály [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25364. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Jaroslav Cihlář.
Uložit do Citace PRO