KOŠÍKOVÁ, Jana. Soustava hodnocení tepelného stavu prostředí a analýza jejich nejistot měření [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25367. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce František Vdoleček.
Uložit do Citace PRO