JUREČKA, Radek. Možnosti využití vodíku v letectví [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25368. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Antonín Píštěk.
Uložit do Citace PRO