KOPLÍKOVÁ, Iveta. Finanční strategie firmy ELMA-THERM, s.r.o [online]. Brno, 2007 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25371. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Alena Kocmanová.
Uložit do Citace PRO