MARTINŮ, Petr. Aspekty účetního auditu v EU a ČR a jejich dopady na firmy [online]. Brno, 2007 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25381. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Helena Hanušová.
Uložit do Citace PRO