MATOUŠKOVÁ, Soňa. Návrh na zlepšení nabídky pojistných produktů pro děti a mládež společnosti Generali pojišťovna a.s [online]. Brno, 2007 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25382. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Dana Martinovičová.
Uložit do Citace PRO