MOLÍK, Vladimír. Návrh na zajištění finanční stability podniku [online]. Brno, 2007 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25383. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Marek Zinecker.
Uložit do Citace PRO