VRCHOTOVÁ, Jana. Studium vztahu mezi strukturou a vlastnostmi derivátů diketopyrolopyrolů [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2539. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Martin Weiter.
Uložit do Citace PRO