KRISTENOVÁ, Lenka. Sociální audit ve firmě GEOtest Brno, a. s [online]. Brno, 2007 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25390. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Anna Putnová.
Uložit do Citace PRO