GRIGUŠOVÁ, Kamila. Financování projektu z evropských fondů v městě Popradě [online]. Brno, 2007 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25393. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Alena Kocmanová.
Uložit do Citace PRO