KALOVÁ, Dagmar. Návrh financování formou dotací a grantů společnosti působící v oblasti rozhlasového vysílání [online]. Brno, 2007 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25394. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Jan Kopřiva.
Uložit do Citace PRO