KOVÁČ, Petr. Využítí Michelsonova interferometru pro detekci optického signálu a měření malých odchylek polohy [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25401. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Petr Křivák.
Uložit do Citace PRO