KOZUBÍK, Kamil. Alternativní metody a algoritmy pro detekci plamene [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25402. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Tomáš Frýza.
Uložit do Citace PRO