KŘÍŽ, Tomáš. Model komory reaktoru pro mikrovlnný ohřev [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25404. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Eva Kroutilová.
Uložit do Citace PRO