PRUDÍK, Jiří. Model metropolitní optické sítě [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-01-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25408. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Petr Křivák.
Uložit do Citace PRO