OVČÁČEK, Martin. Řídící a monitorovací jednotka pro hlavici optického spoje [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25409. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Aleš Prokeš.
Uložit do Citace PRO